Goede huisvesting

Het bieden van goede huisvesting is onderdeel van goed werkgeverschap. Bovendien helpt het ondernemers om goede mensen aan zich te binden. Lees hier wat in Nederland wordt verstaan onder goede huisvesting:

Privacy

Toegestane verblijfsvormen:

 • reguliere woning
 • hotel/pension
 • wooneenheden in gebouwencomplex
 • chalets/woonunits
 • huisvesting op recreatieterrein

Algemeen:

 • bewoners hebben minimaal 10 vierkante meter omsloten leefruimte per persoon
 • bewoners van een reguliere woning en wooneenheden in gebouwencomplex hebben minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlak

Sanitair veiligheid en hygiëne

 • minimaal 1 toilet per 8 personen
 • minimaal 1 douche per 8 personen

Voorzieningen:

 • koelkast(en), 30 liter koel/vriesruimte per persoon
 • kookplaat/platen, minimaal 4 pitten, bij meer dan 8 personen 1 pit per 2 personen, bij meer dan 30 personen minimaal 16 pitten.

Brandveiligheid

Brandblusser:

 • de brandblusser(s) zijn gekeurd en de keuring is nog geldig
 • er is 6 liter blusvloeistof aanwezig
 • instructie gebruik op brandblusser
 • er is een brandblusser binnen 5 meter van plaats waar gekookt wordt.

Blusdeken (bij kookgelegenheid)

Werkende rook- en CO-melders op voorgeschreven plaats gemonteerd.

print