Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 worden de jeugdloonpercentages verhoogd. Jongeren van 22 jaar krijgen recht op het volledige (volwassen) minimumloon.

De percentages van jongeren van 18, 19, 20 en 21 jaar stijgen ook.
Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2017 is:

Leeftijd WML per maand WML per week WML per dag WML per uur (40 uur) WML per uur (38 uur)
22 € 1.565,40 € 361,25
€ 72,25
€ 9,04
€ 9,51
21
€ 1.330,60
€ 307,05
€ 61,41
€ 7,68
€ 8,09
20 € 1.095,80
€ 252,90
€ 50,58
€ 6,32
€ 6,66
19
€ 860,95
€ 198,70
€ 39,74
€ 4,97 € 5,23
18
€ 743,55
€ 171,60
€ 34,32
€ 4,29 € 4,52