Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021.

Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2021 is:

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur (38 uur/week)
21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76 € 10,24
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21 € 8,19
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66 € 6,14
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88 € 5,12

Let op! Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week.

De bovengenoemde uurlonen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met afronding leiden tot onderbetaling.

Meer informatie over  Wettelijk minimumloon: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021

print