Tips voor werken met buitenlands personeel

Wanneer u buitenlandse werknemers in dienst neemt, krijgt u met veel zaken te maken die bij Nederlandse medewerkers in grote mate niet van toepassing zullen zijn. Naast de cultuurverschillen en het spreken van een andere taal, zijn ook bijvoorbeeld het goed regelen van de huisvesting en het afsluiten van een zorgverzekering belangrijke aandachtspunten.

Onderstaand vindt u diverse links met meer informatie over onderwerpen die aan de orde komen bij het in dienst nemen van (buitenlands) personeel.

Zorgverzekering
Verplichte Nederlandse zorgverzekering

Verloning
Cao’s
Payrolling

Huisvesting
Huisvesting arbeidsmigranten
Tijdelijke huisvesting huren

BSN aanvragen
Belastingdienst

Arbeidscontracten
Voorbeeld arbeidsovereenkomsten