Mieszkanie u pracodawcy

Oferowane dobre miejsce zamieszkania przez pracodawcow w Holandii widziane sa jako część dobrego zatrudnienia. Poza tym pomaga to pracodawcom zatrzymywać dobrych pracownikpw w ich firmie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co należy rozumieć pod pojęciem dobrego mieszkania w Holandii.

Mieszkania które sa zatwierdzone:

 • zwykły dom
 • hotel / pensjonat
 • mieszkanie w kompleksie budynków
 • domy / mieszkania
 • mieszkanie na terenie rekreacyjnym

Ogólnie:

 • mieszkancy mają prawo do conajmniej 10 metrów kwadratowych zamkniętej powierzchni mieszkalnej na osobę.
 • mieszkańcy regularnego domu lub lokalu mieszkalnego w kompleksie budynków mają prawo do co najmniej 12 metrów kwadratowych zamkniętej przestrzeni dziennej na osobę.

Bezpieczeństwo i higiena sanitarna:

 • minimum 1 toaleta na 8 osób.
 • minimum 1 prysznic na 8 osób.

Wyposazenie:

 • 30 litrów miejsca w lodówce/ zamrażarka na osobe
 • płyty grzejne, minimum 4 palniki, na więcej niż 8 osób, 1 płyta na 2 osoby, przy ponad 30 osobach co najmniej 16 płyt

Bezpieczeństwo pożarowe:

Gaśnica:

 • gaśnice muszą zostać zatwierdzone i badania muszą być nadal aktualne.
 • musi zostać co najmniej 6 litrów płynu gaśniczego.
 • gaśnica musi byc umieszczona conajmniej 5 metrów od miejsca do gotowania.

Koc gaśniczy

Załozony jest CO alarm w razie pożaru.

print