Zmiana ulgi podatkowej dla pracowników zagranicznych

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa zasada, na podstawie której ulgi podatkowe dla pracowników zagranicznych zostają ograniczone. Może to oznaczać, że wynagrodzenie w styczniu będzie nieco niższe niż zwykle.

W ubiegłych latach okazało się, że zagraniczni podatnicy nienależnie otrzymywali ulgę podatkową. Deklaracja podatkowa nie zawsze jest obowiązkowa, w związku z tym nie we wszystkich przypadkach została cofnięta.

Dlatego wprowadzono nowy środek, w związku z czym ta ulga podatkowa nie będzie od razu przyznawana. Można się o nią ubiegać z powrotem przy składaniu deklaracji podatkowej. Ulga podatkowa zostanie jednak przyznana wyłącznie tym pracownikom, którzy faktycznie mają do niej prawo. Należy pamiętać, że Urząd Skarbowy sprawdza 5 lat wstecz od złożenia deklaracji podatkowej. Może się więc okazać, że należy zwrócić ulgę podatkową otrzymaną za ostatnie 5 lat.

Jako pracownik mają Państwo obowiązek sprawdzić, czy muszą Państwo złożyć zeznanie podatkowe (także za poprzednie lata).

Co się rozumie przez pojęcie pracownik zagraniczny? Pracownik zagraniczny to pracownik, który na przykład ma mieszkanie w Belgii i codziennie tam wraca po pracy. Taki pracownik jest podatnikiem w Belgii, a nie w Holandii. Pracownikiem zagranicznym jest także pracownik, który przyjeżdża z Rumunii do Holandii do pracy, jednak jego dzieci chodzą do szkoły w Rumunii i pracownik ma na przykład rumuński numer konta bankowego.

Dla każdego pracownika z osobna należy rozważyć, gdzie znajduje się ośrodek jego życia gospodarczego i społecznego.

Tabele podatkowe W 2019 roku zostaną opracowane tabele podatkowe dla trzech grup pracowników. Wysokość ulgi podatkowej może się różnić w zależności od grupy: 1. Rezydent podatkowy Holandii 2. Rezydent podatkowy innego państwa członkowskiego UE/EOG/Holandii Karaibskiej 3. Rezydent podatkowy innego kraju.

Przykładowe obliczenia To jakie dokładnie będą różnice w 2019 roku, zależy od kilku czynników. Na przykład od wysokości wynagrodzenia brutto, liczby nadgodzin i liczby nieregularnych godzin. Jeżeli pracownik zarabia na przykład 350 euro brutto, pracuje wyąłącznie w normalnych godzinach, płaci obecnie 34,02€ na podatek dochodowy. W 2019 roku kwota ta dla grupy 1. będzie wynosić 30,38€ (+3,64), a dla grupy 2. 42,08€ (-8,06).

Powyższe obliczenia zostały sporządzone na podstawie danych znanych w tej chwili, natomiast do końca roku mogą nastąpić niewielkie zmiany.